Tanım


.

Device

Ekip verimliliğini en üst düzeye çıkaran, yenilikçi yeniliklere öncülük eden Uygulamalı alıştırmalar ve dinamik tartışmalarla, karmaşık zorlukları yönetize eden ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yardımcı olacak yönetim teorilerini ve liderlik uygulamalarını öğrenen yönetici yetiştirme.

 • 1. Liderlik
  a- etki ve ikna İkna edici beceriler, hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak itici güçtür. İhtiyaçlarını analiz ederek ve bunlara cevap vererek bir kitleye hitap etme, başkalarını motive etme ve etkilemek için etkili ikna edici teknikler kullanmayı öğretme amaçlanmaktadır.
 • b- İşbirlikçi Liderlik: Geleceğin Organizasyonunu Oluşturmak Özellikle stratejik karar alma ve kuruluşun sonuçlarının en üst düzeye çıkarılması için uygulama açısından, üstün bir lider için gerekli nitelikler Teori ve pratiği birleştirerek, katılımcılara etkili kararların nasıl verildiği ve kötü kararların nasıl önlenebileceği konusunda en son ve en iyi çalışmaların sunumu yapılacaktır
 • 2. Yükselen Liderler için Temel Yönetim becerileri (strateji, İletişim, maliye, süreç yönetimi, yenilikçi yaklaşım, yaygınlaştırma) Yönetim becerilerini hızlı bir şekilde öğrenme ve öğretme, geniş bir stratejik perspektif geliştirme, liderlik becerilerini bir sonraki seviyeye taşımalı ve profesyonel ve kişisel ağlarını genişletme. Organizasyon ve takım yönetimi becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır.
 • 3. Liderlik Koçluğu Stratejileri
  En yeni koçluk ilkelerini ve en iyi uygulamalarını inceleyerek koçluk zihniyetini geliştirmek, Etkili bir koçluk için gerekli yeterlilikleri keşfetme: düşünmek, olmak ve yapma. Yansıtma, yönlendirme, rehberlik ve konuşmaları kolaylaştırma yoluyla, koçluk stilinizi farklı kurumların ihtiyaçlarına uyarlamak amaçlanmaktadır.
 • 4. Çatışma çözümü (kazan-kazan )
  Başarılı olmak için, yöneticiler, çalışanların açık anlaşmazlıkları gündeme getirme konusunda rahat hissettikleri üretken bir alanı yönetmeyi öğrenmelidir. Çatışmanın kökenlerini ve onunla nasıl başa çıkılacağını ve nasıl ele alınacağını anlamak Hem kurum hem de birey yararına olacak şekilde tasarlanan bu son derece dinamik kazan-kazan çözümlerini kolaylaştırmanızı ve çalışanları çatışmayı yönetmek için eğitme kapasitesini geliştirmemizi sağlama amaçlanmaktadır.
 • 5. Dijital Dönüşüm vizyonu (İnavosyon ve Sosyal Medya yönetimi)
  Değişimin hızı arttıkça ve bozulma tehdidi yeni normal hale geldikçe, kurumların inovasyona odaklı ve etkili bir yaklaşımı olması gerekmektedir. Yenilikçi stratejileri geliştirmek, engelleri ortadan kaldırmak ve riski yönetmek önemlidir. Dijital dönüşümüne ve sosyal medyaya liderlik edecek kanıtlanmış teknikleri uygulama ve nasıl yönlendireceği ile ilgili çalışmaların verilmesi planmıştır.

UYGULAMA

Bu akademi 50 kişilik 2 grupla 6 hafta pilot uygulanması yapılarak geri dönütlere göre gerekli revize çalışmaları yapıldıktan sonra yılda üç dönem halinde uygulanması planlanmaktadır. Uygulanacak yöntemler çeşitlilik göstermekle beraber temel olarak;

 • Teorik sunum
 • Uygulamalı sunumlar,
 • Grup ve bireysel istişareler
 • Saha ziyaretleri
 • İkram seansı uygulanacaktır.

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür:Yasin Şahin

Danışma Kurulu

AMAÇ:

Tarihçe:

..

Haberler

...

Duyurular

Eğitmenlerimiz

Faaliyetler-Projeler

Yayınlar

Yönetici Akademisi Vizyon Belgesi

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler