Tanım


Device

Medeniyet harmanı diyebileceğimiz topraklarda yaşayan bizler, kadim tecrübemiz itibariyle insanlığın düş ve düşün dünyasına altın kalemlerle nakşedilecek eserlere imza attık.

Ana yurt Orta Asya’da başlayan hikayemizin İslam diniyle kesişmesi sonrası suyundan içip ekmeğinden beslendiğimiz coğrafyaların artması ve farklı kültürlerle etkileşim, zengin bir bilgi ve keşif literatürünün oluşmasını sağladı. Bu literatür, edebiyattan coğrafyaya, fenni ilimlerden sanata, riyaset tarihinden sosyal bilimlere bir dizi alanı kapsar.

Bu alanlarda her biri birer yıldız olan isimler, yüzyıllar boyu daha güzel bir dünyanın inşası için çalışarak bize yüz akı eserler bıraktılar. Temel ve kurucu eserleri baz alarak hayatı yeniden yorumlayan insanlar bu medeniyet yarışını daha da ileriye götürdüler. Herhangi bir kesinti olmadan günümüze kadar gelen bu yarışın bugüne yansıması, geçmişin şaşalı görüntüsüne nazaran biraz sönük kalıyor. Bunun arka planında ise her şeyden önce bilgi eksikliği yatıyor. Tarihin gördüğü en güzide medeniyete imza atmış olan bizler, yaptıklarımızın ne olduğunu ve hangi saiklerle yaptığımızı yeterince bilmiyoruz.

İnsanlık tarihi bize göstermiştir ki, kendi ruh köklerini unutan milletler başka milletlerin güdümüne girerler. Bizim gibi ruh kökleri derinlere giden ve ortaya koyduğu tecrübelerle insanlık tarihinde yol gösterici olmuş bir milletin herhangi bir güdüme girmesi düşünülemez. Düşünülemez ama bugün, Batı uygarlığının hegemonik yaklaşımına maruz kalarak düşünce tarihinde sanki sadece onlar varmış ve bütün keşifleri onlar yapmış gibi bir yaklaşım var dünyada. Dünyada ve bizde. Bizim için kabul edilemeyecek bu durumun ortadan kaldırılması, ait olduğumuz medeniyeti tanımak ve kurucu isimlere/metinlere dönmekle olur.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk-İslam tecrübesinin düşün ve bilgi alanına yaptığı katkılarla ilgili farkındalık oluşturmak ve öğretmenler üzerinden eğitim-öğretim hayatına dokunuşlar gerçekleştirmek için bir akademi kurmaya karar verdi. Türk İslam Bilimi Ve Düşüncesi Enstitüsü adıyla ders ve etkinliklerin yapılacağı bu akademiye başvurularınızı bekliyoruz.

Kurumsal

YÖNETİM

 • Müdür: İbrahim Akçay

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Tahsin Görgün
 • Prof. Dr. Zekai Şen
 • Doc Dr. Baha Zafer

Haberler

 • Prof. Dr. Tahsin Görgün
 • Prof. Dr. Zekai Şen
 • Doc Dr. Baha Zafer
 • Prof Dr. Mustafa Kaçar
 • Prof Dr. Ömer Türker
 • Prof Dr. Yavuz Unat
 • Doc Dr. Mahmut Cüneyt Kaya
 • Doc Dr. Mustafa Yavuz
 • Doc Dr. İbrahim Halil Üçer
 • Doc Dr. Harun Kuyşlu

Duyurular

Eğitmenlerimiz

Faaliyetler-Projeler

Katılımcıların talepleri doğrultusunda

 • Google araçları
 • Video ve resim düzenleme işlemleri
 • Robotik programlama uygulamaları ve teknolojileri
 • Web sayfası hazırlama

eğitimlerimiz olacaktır.

Yayınlar

...

Kurumsal İlişkiler

...

Atölyeler

Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Atölye Programı

Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Atölyesinin amacı bugünkü dünya medeniyetinin kurulmasını temin eden İslam ilimlerinin ve bunları çalışmalarıyla meydana getiren alimlerin düşünce yapısını, çalışma yöntemlerini ve eserlerini inceleyerek bunların yeni nesillere aktarılmasını sağlamaktır.