Tanım


Device

Teknoloji oldukça derin bir kavramdır. İnsanlara "Teknoloji nedir?" diye sorduğumuzda cevap olarak genelde İnternet, Cep Telefonu gibi günlük hayatından örnekler verir. Teknoloji, insanların ihtiyaçlarına yönelik yardımcı araç ve gereçlerin yapılıp üretilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgidir. İnsanoğlunun bilimi kullanarak hayatı kolaylaştırmak için yaptığı her şeydir.
Doğumumuzdan ölümümüze kadar tüm anlarımızda teknoloji bize dokunmaktadır. Hayatımızın her alanına yayılan teknolojiden kopmak imkânsız oldu. Zararlarını düşünmeden, sınırsızca “faydalarını” kullanmaya da devam ediyoruz.
Teknolojiyle beraber öğrenme ve öğretmenin yeni yöntemleri, bilgiye ulaşmayı ve öğrenmeyi basit, ulaşılabilir ve daha kolay hale getirdi. İnternet teknolojisi bilgi okyanusu olduğu için eğitim sektörü için bir devrim olmuştur.
Bu gelişmelerle beraber öğretmenin rolü saf bilgi vermekten çok büyük bilgi yığınlarından doğru ve istenilen bilgiye nasıl ulaşılacağını göstermeye dönüşmüştür.
Değişen ve gelişen bilgiyi de takip edip öğrencisine ulaştırmak, teknolojiyi kullanarak yeni öğrenme ortamları yaratmak ise aranılan değil zorunlu bir özellik olmuştur.
2000 yılı ve sonrası doğanlara ise Z kuşağı deniyor. Z kuşağı ülkemizin %31’unu oluşturuyor. Teknolojinin içine doğan, daha doğmadan fotoğrafları çekilen, kalp sesi kaydedilen, doğar doğmaz ekranlarla tanışan bu kuşak doğuştan teknolojik.
Bu kuşağın ebeveynleri ve öğretmenleri olan bizler kendimizi çağın teknolojik gerekliliklerinden ve yeterliliklerinden uzak tutarsak öğrencilerimiz ve çocuklarımızla aramızdaki kuşak farkı onlarla iletişim kuramayacak ve onlara bilgi aktaramayacak kadar açılacaktır.
Bu bağlamda Teknoloji Enstitüsü; yukarıda ifade edilen sorumluluğu yerine getirmelerinde öğretmenlerimize rehberlik edebilmek için ve onların teknolojik donanımlarını artırmaya yönelik bir dizi eğitim verecektir.

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür: Bayram GAYGUSUZ

Danışman:

Yrd. Doç. Dr. İrfan ŞİMŞEK / İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

AMAÇ:

Çağın gerektirdiği ölçeklerde kendini geliştirmek isteyen, teknolojiyi aktif bir şelikde kullanabilmek isteyen, tüketen değil üreten nesillere örnek olmak isteyen öğretmenlerimizi Teknolojik bir eğitim kiti ile donatmaktır.

Katılımcı Grubu
Bakanlığımızın tüm kademe ve branşlarındaki öğretmenlerimiz eğitimimize başvurabilir.
Katılımcı Yeterlilikleri
Katılımcıların temel seviyede bilgisayar ve internet kullanabilmeleri yeterlidir. Faaliyetler-Projeler’de bahsedilen dersleri hiç duymamanız ya da bu konularda hiç bilginizin olmaması önemli değildir. Dersler öğretmenlerimizin bu konuları hiç bilmediği varsayılarak sadece temel seviyede anlatılacaktır.
Neler yapabileceğiz?
Eğitim sürecinde her öğretmen

 • 3D modelleme yapabilecek,
 • Çizdiği 3D modelleri 3D yazıcılardan çıktı alabilecek,
 • Çizdiği 3D modelleri kullanarak kendi Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) uygulamasını yapabilecek,
 • Proje Tabanlı Arduino Eğitimiyle temel seviyede kod yazmayı öğrenecek,
 • Proje Tabanlı Arduino Eğitimiyle temel seviyede robotik projeleri yapabilecek,
 • Akıllı Çöp Kovası, Akıllı ev sistemleri, Akıllı saksı, Otomatik Balık Yemleme Makinesi, Akıllı Sera, Robot el, Cep telefonuyla elektrikli cihaz kontrolü(lamba vs.), Engel algılayan robot v.b projelerden bir tanesi.
 • WEB 2.0 araçlarını etkin kullanma.
 • Etkin sunumlar hazırlama. Dersleri daha eğlenceli hale getiren uygulamalar, saniyeler içinde anlatılan dersin değerlendirmesini yapan uygulamalar. Cep telefonu ile hızlı ve eğlenceli değerlendirme uygulamaları. Cep telefonunu ekranını Akıllı tahtaya aktarma sistemleri, Bulut sistemleri, v.b

Etkin sunumlar hazırlama. Dersleri daha eğlenceli hale getiren uygulamalar, saniyeler içinde anlatılan dersin değerlendirmesini yapan uygulamalar. Cep telefonu ile hızlı ve eğlenceli değerlendirme uygulamaları. Cep telefonunu ekranını Akıllı tahtaya aktarma sistemleri, Bulut sistemleri, v.b

Tarihçe:

Teknoloji Enstitüsü Bilim Akademisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şubat 2018'de kurulmuştur.

Haberler

...

Duyurular

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında Teknoloji Enstitüsü derslerin uygulama ağırlıklı olması nedeniyle iki grup halinde işlenecektir.

Eğitmenlerimiz

 • Osman Demircan
 • Ali Can ERK
 • Yrd. Doç. Dr. İrfan ŞİMŞEK
 • Mustafa AKBAŞ
 • Barış ERDOĞAN Öğr. Gör.

Faaliyetler-Projeler

Teknoloji Enstitüsüne katılan bir öğretmen gerek üniversitelerden gerekse sektördeki alan uzmanları tarafından aşağıda belirtilen alanlarda uygulama ağırlıklı eğitimler alacaktır. Aldığı bu eğitimler sayesinde bu alanlarda faaliyet ve proje gerçekleştirebilir ayrıca görev yaptığı okul ve ilçede bu faaliyetlerin yürütülmesine öncülük edebilir.

 • Teknolojinin Dünü Bugünü.
 • Siber Güvenlik
 • 3D Modelleme (Autodesk Maya)
 • 3D Yazıcı Kullanımı
 • Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarını tanıma ve kullanma
 • Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması Geliştirme (UNITY)
 • Sanal Gerçeklik Uygulaması Geliştirme
 • Proje Tabanlı Arduino Eğitimi.

Yayınlar

...

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

 • Üniversiteler
 • Resmi eğitim kurumları
 • Dergiler
 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler