Tanım

“Müdahil bir bilgi, yani, mesul bir bilim üretebilmek için.”


Pierre Bourdieu

Device

Bilim kavramı; bilgi kaynağı olarak bilim, bilgi birikiminin oluşma süreci olarak bilim ve bir kurum olarak bilim şeklinde üç farklı anlamda kullanılmaktadır. Bir bilgi kaynağı olarak bilim ise; “dünyaya dönük sistemli bilgiye yol açan bir etkinlik”* olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede toplumu ve insan ilişkilerini inceleyen bilimler, sosyal bilimler adıyla anılmaktadır. Sosyal bilimler toplumsal gerçekliği daha iyi kavrama ve de ona etki etme imkanı veren iki yönlü doğası nedeniyle bildiklerimizle özgürleşmemizi sağlayabilecekken aynı zamanda özgürlüklerimizin kısıtlanmasına da neden olabilecek bir potansiyele sahiptir. Ki bu yönüyle aynı fen bilimlerinin teknoloji ve mühendislik amacıyla kullanılmasında olduğu gibi sosyal bilimlerin de kendi doğası ve doğal seyri dışında amaçlar için kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca fen bilimlerinden sonra ve bir anlamda onun yöntemlerine öykünerek geliştiği kabul edilse de sosyal bilimler/bilimciler fen bilimlerinden bağımsızlaşarak kendi alanını kurma anlamında son yüzyıl içerisinde önemli mücadeleler vermiştir. Buna rağmen; en azından Türkiye özelinde sosyal bilimler/bilimciler açısından kendi alanını belirleme ve tahkim etmede güçlüklerin devam ettiği söylenebilir. Bu güçlüklerin aşılması ve sosyal bilimlerin kendi doğasına ve özerkliğine kavuşabilmesi, bilim insanları topluluğunun sorumluluğunda olduğu kadar topluma bilimi taşıyan en önemli topluluk olan öğretmenlerin de sorumluluğundadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü; yukarıda ifade edilen sorumluluğu yerine getirmelerinde öğretmenlerimize rehberlik edebilmek ve öğretmenler, öğrenciler ve toplumun genelinde sosyal bilimlere yönelik ilgiyi artırmak amacıyla açılmıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü her eğitim öğretim yılında Ekim-Ocak ve Şubat-Mayıs aylarında yılda iki defa farklı katılımcılara yönelik olarak düzenlenmektedir.

Kurumsal

YÖNETİM

 • Müdür: Dr. Kevser Yıldırım

Danışma Kurulu

 • Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 • Dr. Mustafa Otrar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

*Sıralama, isme göre alfabetiktir.

AMAÇ:

Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı öğretmenlerimizin; Bilgi, bilgi kaynakları, bilim, bilimin doğası, bilimsel yöntem, bilim felsefesi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimler, sosyal bilimlerin doğası, sosyal bilimler felsefesi, sosyal bilimler metodolojisi gibi konularda mevcut bilgi ve algılarını gözden geçirmeleri ve yeniden inşa etmeleri,

Sosyal bilimler araştırma yöntemlerini tanımaları ve bir sosyal bilim araştırmacısı gibi araştırma süreçleri içerisinde yer almaları,

Öğrencilerinin sosyal bilimler araştırmalarına rehberlik edebilmeleri, Sosyal bilimlerin öğretiminde sosyal bilimlerin doğasına uygun bilimsel bir anlayışı nasıl inşa edebilecekleri üzerine düşünmeleri,

Sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri nasıl takip edebileceklerini ve öğrencilerine/topluma hangi yol ve yöntemlerle aktarabileceklerini tasarlamaları,

Kendileri ve öğrencilerinin sosyal bilimler alanındaki etkinliklerle hemhal olması, öğrencilerinin sosyal bilimler alanında araştırmaya/çalışmaya teşvik edilmesi anlamında neler yapabileceklerini belirlemeleri,

Eleştirel düşünme-okuma-yazma becerilerinin geliştirmeleri; sosyal bilim alanı üzerine tefekkür ve refleksiyon icrasını sürekli hale getirebilecekleri öğrenme/araştırma toplulukları oluşturabilmeleridir.

Tarihçe:

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci’nin inisiyatifi ile Ekim 2016’da kurulmuştur.

Haberler

Duyurular

Eğitimlerimiz her Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında Cağaloğlu Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTMENLERİMİZ

 • Dr. Alpkan Birelma, Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Dr. Çiçek Dilek Bakanay, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Prof. Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Hasan Pekdemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Hüseyin Etil, Bilim ve Sanat Vakfı
 • Dr. İrfan Şimşek, İstanbul Üniversitesi HAYEF
 • Dr. Kevser Yıldırım, İstanbul Öğretmen Akademileri Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doç. Dr. Levent Deniz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 • Meryem Afacan, Yenidoğu Eğitim Kurumları Program ve Yayın Geliştirme
 • Doç. Dr. Mustafa Çakır, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Dr. Mustafa Otrar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Nilgün Tuluk, Karma Sanatevi
 • Prof. Dr. Osman Serhat İrez, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Savaş Kılıç, Metis Yayınları
 • Selim Karlıtekin, Colombia Üniversitesi MESAAS (Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü) Doktora Adayı
 • Dr. Türker Toker, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

*Sıralama, isme göre alfabetiktir.

Faaliyetler-Projeler

Katılımcı öğretmenlerimiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde kazandıkları bilgi ve deneyimlerle, aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi projeler üretir;

 • Sosyal Bilimler Enstitüsünün programı boyunca danışmanları gözetiminde yürüttükleri araştırmaların raporlarını hakemli dergilerde yayınlama ya da hakemli bir sempozyum/kongrede sunma,
 • Sonraki süreçlerde bilimsel araştırmalarını yürüterek makale yazma ve bildiri sunma,
 • Panel, çalıştay, sempozyum-kongre gibi bilimsel nitelikli programları organize becerisi kazanma ve bu kazanımlarıyla çalıştıkları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde öğrencilerin katılımına yönelik bu türde organizasyonlar yapma,
 • Sosyal bilimlerin eğitim öğretimi için alternatif etkinlikler geliştirebilecekleri “sosyal bilim gösterileri” tasarlama,
 • Eleştirel düşünme-okuma-yazma etkinlikleri planlayıp uygulayabilme

Yayınlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü Vizyon Belgesi

Kurumsal İlişkiler

...