Tanım

“Sanat, bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür.”


Cemil MERİÇ

Device

Sanatın varlığı insanın varlığı kadar eskidir. Mağara duvarlarına çizilen resimlerden tuvallere fışkırtılan boyalara sanat, insanla beraber nefes almış, insan var oldukça da nefes almaya devam edecektir.

Bu durum, sayısız sanat tanımının yapılmasına sebep olmuştur tarihte. Platon’un “ Mimesis” kavramsallaştırmasıyla başlayan süreç, 20. YY’da beş yüzün üzerinde sanat manifestosu yayınlanmasına kadar varmıştır. Sanatın dinamik yapısı ve kendini devamlı yenileme özelliği, tanımların ve manifestoların bugün de devam etmesini sağlamaktadır.

Hiçbir toplumun ve insanın kayıtsız kalamadığı sanat, insandaki güzellik duygusuyla ilgilidir. Çünkü insan güzele meftundur. Her yerde ve her şeyde güzelliği araması fıtratındandır. Bu arayışın doğal sonucu sanat dediğimiz performanstır. Taşların, tuşların ya da renklerin diliyle insan, sanat dediğimiz eyleme vücut vermiş ve dünyayı daha güzel bir yere çevirmenin mücadelesine nefes üflemiştir.

Sanat aynı zamanda propagandanın en güçlü dilidir. Hakim güçler toplumları idare ederken sanatı kullanmakta, sanatla algı yönetimleri yapmaktadır. Barok sanatının silah olarak Vatikan tarafından icat edilmesinden, Hollywood’un Amerikan endeksli propaganda silahı olarak kullanılmasına tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Her şeyin başının eğitim olduğunu düşünerek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hayatın her karesine sinmiş bir konuda üst bilinç oluşturmak için çalışma başlattı ve ortaya “Sanat Akademisi” çıktı.

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür: İsmail ERDOĞAN

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Baha TANMAN
 • Prof. Dr. Turan KOÇ

AMAÇ:

Bu akademinin temel amacı, bütün kollarıyla beraber sanat meselesinin ne olduğuna dair soruşturmalar yapmaktır. Bu soruşturmalarla bazı cevaplara ulaşmak, ulaşılan cevaplardan da yeni sorulara varmaktır.

Bu minvalde:

Katılımcıların aktif olarak meselenin içine gireceği performanslarla sanatın geçirdiği evrime dair kapılar aralanacak ve bu kapılardan zamanımızla köprüler kurulmaya çalışılacaktır.

Katılımcıların öğrendiklerini kendi okullarında öğrencileriyle paylaşmanın zeminine dair yapılacak sunumlarla da, akademinin kazanımları günden güne genişleyen bir sarmal gibi daha geniş katılımlı kazanımlara dönüşecektir. Bu bağlamda hedeflenen kazanımlar arasında, sergi hazırlama, atölye kurma gibi organizasyon gerektiren işler de söz konusudur.

Bu amaçları gerçekleştirme ve kazanımları elde etme süreci 4 aşamalı olarak gerçekleşecektir.

Birinci aşama, kuramsal anlatımlar

İkinci aşama, alanında uzman konuklarla katılımcıları buluşturmak

Üçüncü aşama, sosyal etkinlik adıyla sergi, performans, atölye hazırlama süreçlerini aktarma

Dördüncü aşama, yapılacak sanat dolu gezilerle, sanatın medeniyetle ve hayatımızla buluşmasına tanıklık etmek.

Sanat Akademisinde, kazanımların, merkezden çevreye doğru yayılma ilkesinin bir ifadesi olarak yapılacak diğer bir çalışma ise, “Sanatla Kalkacağız Ayağa” başlığıyla okullarda düzenlenecek seminerlerdir. Haftada bir sanat konusunda gençlerde bulunan yanlış anlayışların önüne geçmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yapılacak seminerlerle akademi-öğrenci buluşması gerçekleştirilecektir.

Tarihçe:

Sanat akademisi Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitimi İle yapılan ortaklaşa çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkencinin inisiyatifi ile Ekim 2016’da kurulmuştur.

Haberler

...

Duyurular

...

Eğitmenlerimiz

 • Turan KOÇ
 • Ahmet GÜNEŞTEKİN
 • İlhami ATALAY
 • Cemal TOY
 • Enver GÜLŞEN
 • Mehmet ÖĞÜN
 • Hüsrev SUBAŞI
 • Leyla İpekçi
 • Hikmet BARUTÇUGİL
 • Semih KAPLANOĞLU ve dahası!

Faaliyetler-Projeler

 • Bir sergi nasıl düzenlenir?
 • Tematik geziler nasıl gerçekleştirilir?
 • Sanatla ilgili kuramsal etkinlikler nasıl yapılır?
 • Bir film gösterimi ve okuması nasıl yapılır?

Yayınlar

Sanat Akademisi Vizyon Belgesi

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

 • Resmi eğitim kurumları
 • Üniversiteler
 • STK‘lar
 • Yazar ve Şairler
 • Yayınevleri
 • Dergiler
 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler

Sanat Atölyesi Programı

Sanat Atölyesinde, sanatın çeşitli alanlarıyla ilgili hem kuramsal hem de kuramların pratik yansımaları üzerine dersler gerçekleştirilecektir. Bir taraftan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşecek performanslar diğer taraftan sanatçı performanslarını gözlemekle gerçekleşecektir. Resim, mimari, sinema, drama, hat, ebru ve geometrik desenler gibi alanlarda gerçekleşecek dersler sanatın farklı yönlerine dokunuşu esas almaktadır.

Sabit bir mekan yerine farklı atmosferlerde yapılması planlanan dersler, katılımcılara, sanatın hayatımızdaki yeri ve önemine dair farklı açılımlar getirmeyi amaçlamaktadır. “Sanat hayattır” mottosunu ilke edindiğimiz sanat atölyesinde aynı zamanda bazı geziler gerçekleşecektir.

Atölyemiz tüm branşlara açıktır. Katılımlarınızı bekliyoruz.