Tanım

“Müzik dünya barışının yegane elçisi, duygulara tercüman, ruhlara doktor, iyi bir dost güvenli bir liman gibidir.”Device

Dünya kardeşliği ve barışın yegâne elçisi olan müzik sanatı, çocukların eğitiminde eşsiz bir yer tutar. Müzik sanatı kendi ile barışık, toplumda sorunları çözebilen iyimser bireyler yetiştirmenin çok önemli bir unsurudur.

Müzik sanatı varolduğu coğrafyanın sesidir. En güzel yansıması ve resmidir. İnsanları birarada tutan, duygulara tercüman, kalplere cila, ruhlara doktor, iyi bir dost, güvenli bir liman gibidir. Kendi coğrafyasının sesine yabancılaşmış bir nesil, geçmişi anlamakta ve geleceği yorumlamakta büyük hatalar yapacak ve hangi limanda kendini güvende hissedeceği konusunda karasız kalacaktır. Bu kararsızlık yeni Türkiye’nin gelecek vadeden genç ve dinamik nesli için büyük bir tehlikedir. Müzik sanatının beynin üzerine öyle güçlü bir etkisi vardır ki, kah ağlatır, kah güldürür, kah düşündürür ve bunun gibi bir çok duygu yumağında insanı kendi içine hapseder. Bu yüzdendir ki müzik sanatını yeni nesile aktarırken, nasıl ve hangi yöntemlerle verildiği ve kazanımları çok önemlidir.

Müzik dersini veren değerli öğretmen arkadaşımın mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve ihtiyacı olan konuları uzman isimlerin ağzından duymak, tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamak amacı ile bu kapsamda ‘MÜZİK AKADEMİSİ’ ismiyle bir okul kurulacaktır.

Müzik sanatının evrenselliğine ve birleştirici gücüne inanan, kendi sesi kendi nefesi olan geleneksel müziğini ‘‘anlayan-anlatan-aktaran’’ ve bununla beraber farklı coğrafyaların müzik kültürleri ile ilgili entelektüel birikime sahip olup farklılıkları ve uyumlarını yorumlayan bir nesil yetiştirmek.

Müzik yeteneği doğuştan gelir. Sonradan oluşmaz. Ancak varolan yetenek geliştirilebilir. Yetenekler hayranlık uyandırır ve toplum tarafından takip edilir. Bu yüzdendir ki yeteneklerini geliştiren, üreten, yeteneğinin getirdiği güzellikleri toplum yararına kullanma bilinci olan, müziğin gücünü doğru yer ve zamanda kullanan, paylaşımcı ve birleştirici bir nesil yetiştirmek.

Müzik sanatını icra yeteneğine sahip olmayanlar için de müzik son derece önemlidir. Vücudun nasıl bir besine ihtiyacı varsa ruhunda ihtiyacı olan besini müziktir. Bir toplumun kalitesini mutlu, özgüvenli, vatansever gençliğin seçimleri belirler. Kaliteli bir müzik zevki için, kaliteyi dinleyen ve sahip çıkan iyi bir dinleyici kitleye ihtiyaç vardır. Popüler müzik erozyonunu önlemek amacı ile müziği ‘‘ dinleyen –anlayan-yorumlayan’’ özü ile barışık müziksever bir nesil yetiştirmek.

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür: İlksen KODAL

Tarihçe:

Müzik akademisi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün İle Yapılan Ortaklaşa Çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci'nin inisiyatifi ile Ekim 2016’da kurulmuştur.

Haberler

Kasım 2016’da eğitimlerimiz başlıyor.

Duyurular

Eğitmenlerimiz

Faaliyetler-Projeler

...

Yayınlar

Müzik Akademisi Vizyon Belgesi

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

  • Resmi eğitim kurumları
  • TRT
  • Kültür Bakanlığı Koroları
  • Musiki Dernekleri
  • Üniversiteler
  • STK‘lar
  • Virtiözler
  • Sanatçılar

Atölyeler

Müzik öğretiminde ve uygulamasında örnek çalışmalar,deneyimler ve etkileşim kazandıracak orff,ritm,makam,usûl ,ses eğitimi,dünya müzikleri,repertuar,müzik okumaları gibi çalışmalara yönelik yöntem ve teknik kazandırma amacı ile planlanmıştır.Alanında uzmanlaşmış eğitimciler,akademisyenler ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen ve aynı zamanda araştırmacıların engin tecrübelerini sunduğu ufkumuzu genişletecek eşsiz bir atölye çalışmasıdır.

Tüm branşların katılabileceği nitelikte planlamıştır.