Tanım

“Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.”


Yusuf Has Hacib

Device

Dil insanın duygu ve düşüncelerini aktardığı, kültür ve hayat tecrübesini yansıttığı bir araçtır. Dil, sadece iletişim amacıyla kullanılmaz, aynı zamanda bu iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının da nesilden nesle aktarılmasını sağlar. Dolayısıyla medeniyetlerin birbirini tanıması için ana dillerinin yanında diğer dilleri öğrenmeleri en temel ihtiyaçlarındandır.

Beşeri ilişkilerin geliştirilmesinde stratejik öneme sahip olan “Yabancı Dil Öğretimi” dünyanın pek çok ülkesinde farklı yöntem ve araçlarla hatırı sayılır bir ağırlıkla eğitim müfredatlarında yer almaktadır. Türkiye’de de uzun bir geçmişi olan yabancı dil öğretimi Arapça öğretimiyle başlamış, daha sonra Fransızca ve Almanca önem kazanmıştır. NATO’ya üye olduktan ve Avrupa Birliği ile müzakereler başladıktan sonra ise İngilizce öğretimi ön plana çıkmaya başlamıştır.

Ülkemizde yabancı dilin önemi artık herkes tarafından bilinmekle beraber “Neden yeterince öğretilememektedir?” sorusu yıllardır sorulmakta, fakat maalesef sağlıklı uygulamalara geçilememektedir. Bu “neden” sorusunun tek bir cevabı olmadığı, pek çok farklı faktörlerin etkilediği bilinen bir gerçektir. Biz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevcut sistemdeki olanaklarımıza ve kaynaklarımıza odaklanarak, bunları en etkin biçimde kullanarak yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini benimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verecek projeler oluşturmak ve yürütmek amacıyla Lisan Akademisini kurduk.

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür: H. Hale YURTTABİR

Danışmanlar

Yrd. Doç. Dr. Dilek İNAL / İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Hanife TAŞDEMİR / İstanbul Üniversitesi

Değerlerimiz

Sürekli Gelişim: Dünyayı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, gelişen ve değişen toplumun -özellikle öğretmenlerin- sorun ve gereksinimlerini, yakından takip ederek ve onlarla etkileşerek topluma hizmet etmeyi sürekli mesleki gelişim ile yerine getirmeyi benimsiyoruz.

Seçkinlik: Öğretim ve öğrenme yaklaşımlarında analitik titizlik, yüksek standartlar ve yenilik oluşturma çabasındaki bir sorgulama kültürünü öğretmenlerimizin temel nitelikleri haline getirmenin eğitimde seçkinliği gerçekleştirmede en etkili yol olduğuna inanıyoruz.

Çeşitlilik: Eğitmenlerin, akademisyenlerin ve fikirlerin çeşitliliği kaliteyi yükseltecek, kapsamı genişletecek ve eğitim zenginliğini arttıracaktır. Bu nedenle özellikle çeşitli ve kapsayıcı öğrenme topluluklarını teşvik eden ağlarla, üniversitelerle ve kamu yararına çalışan kurumlarla işbirliği yapmaktayız.

Etki: Gelecek nesil öğretmenlerine yatırım yapıyoruz çünkü etkin bir öğretmen tarafından verilen kaliteli bir eğitimin öğrenci başarısı üzerindeki en büyük etki olduğunun bilincindeyiz. Bu yatırım sayesinde gelecek nesillerde iz bırakacak öğretmenleri arttırma çabasındayız.

Yetkilendirme: Öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın, eğitimde yenilikçi liderler ve rol modeller olarak öğrencilerine yabancı dil öğrenmede ilham vereceğine inanıyoruz. Bu misyonumuzu benimseyen öğretmenlerimizle eğitim sistemimize olumlu katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.

Amaçlarımız

 • Milli değerlerimizin ve kültürümüzün farklı kültürlere aktarılmasını sağlamak
 • Milli eğitimin yabancı dil öğretme politikalarına katkı sağlamak
 • Öğretmenler arasındaki paylaşım ağını etkinleştirmek ve güçlendirmek
 • Öğretmenlerin liderlik potansiyelini geliştirmek
 • Öğretmenlerin kazandığı bilişsel, davranışsal ve teknik becerilerinin gerçek hayatta uygulanmasını sağlamak
 • Yaşam boyu öğrenme kabiliyetini inşa etmek
 • Öğretmenlerin mesleklerine bağlılığını güçlendirmek
 • Adil, şeffaf ve sorumlu yönetişim anlayışını başarıyla uygulayan bir akademi olmak

Haberler

2017 Lisan Akademisi Mezunlarımızın sertifikaları MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından MEBBİS'e işlenmiştir.

Duyurular

...

Eğitmenlerimiz

Eğitmenler

 • Prof.Dr. Derin ATAY
 • Ass. Prof. Mark Wyatt
 • Yrd. Doç. Dr. Kenan Dikilitaş
 • Yrd. Doç. Dr. Özlem ETUŞ
 • Yrd. Doç. Dr. Kamile HAMİLOĞLU
 • CELTA Teacher Trainer Breana SPROUL
 • CELTA Teacher Trainer Meaghan GATES
 • Yrd. Doç. Dr. Tuncer CAN
 • Ar. Gör. Hanife TAŞDEMİR
 • Okt. Şükran Güvenç ÇETİNKOL
 • Yrd. Doç. Dr. Gülay KIRAY
 • Dr. Devrim GÜNAY
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek İNAL
 • Yrd. Doç. Dr. Muazzez Y. KIRIK
 • Okt. Merve Oflaz
 • Okt. Gülizar Öztürk
 • Okt. Doğa Bilginer
 • Teacher Trainer Hilary Sable
 • Teacher Trainer Steven Ogden

Faaliyetler-Projeler

İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Akademi Eğitim Programı

Geçtiğimiz yıl 6 aylık bir süreçten oluşan eğitimimiz bu yıl daha çok İngilizce Öğretmenimizin istifade etmesi için iki ayrı dönemden oluşacak. 1. Dönem 7 Ekim 2017/ 13 Ocak 2018 ; 2. Dönem 10 Şubat 2017 / 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Cumartesi günleri 10.00 - 13.00 saatleri arasında İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbrahim Çallı Salonunda gerçekleştirilecek eğitim programımız İngilizce öğretmenlerinin güncel öğretim yöntemleri konusunda bilgilerini tazelemeleri, yenilikçi teknolojileri dil öğretim yöntem ve tekniklerine adapte etmeleri, Erasmus+ projelerine nasıl başvurulduğunu öğrenmeleri, yapılacak çalıştaylarda tasarlayacakları materyalleri, ders planlarını ve ölçme-değerlendirme araçlarını sunarak paylaşma fırsatıyla sınıf içindeki ve dışındaki öğretim kalitesini geliştirmelerini sağlıyor.
Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından "Katılım Sertifikası" verilecektir.

Yayınlar

...

Kurumsal İlişkiler

...

Atölyeler

İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Atölye Programı

12 haftalık atölye programımız İngilizce Dil Becerilerinin (Listening, Speaking, Reading, Writing) Etkili Öğretimi üzerine odaklanacak. Her bir beceri için sınıf içi, sınıf dışı ve dijital uygulamalar olmak üzere 3’er hafta ayrılacak. Zeytinburnu ilçesinde Adile Mermerci Uygulama Otelinde Perşembe günleri gerçekleşecek atölyeler 16.30 – 18.00 arasında olacak. İlk eğitim 22/02/2018 tarihinde başlayacaktır.