Tanım

...Device

Devletin okul aracılığıyla öğrencilerin elini tuttuğu ilk yer, okul öncesi ve ilköğretimdir. Bu teması sağlayan kişi de öğrencinin ilk öğretmenidir. İlk öğretmeninin öğrettiği şeyler, kazandırdığı davranışlar kalıcılık bakamından önemlidir.
İlk öğretmen, eğitimin ilk tohumlarını atar. Çocuğun zihnine, kalbine, sosyal yaşantısını, okula dair düşünce ve duygu dünyasına dokunur. Bu dokunuşun sağlıklı olmasının gerekliliği sadece okul yaşantısı açısından değil, toplum yaşantısı açısından da önem arz etmektedir.
Okul öncesi ve ilkokul, eğitime dair gelişmelerden en çok etkilenen ve değişim talebinin yüksek olduğu eğitim kademesidir. Bu nedenle okul öncesi ve ilkokul öğretmeninin gelişmeleri takip etme ve değişime ayak uydurma çabası oldukça dinamiktir. Kendini geliştirme, yenileme, öğrencilerine daha fazla katkı sağlama ihtiyacı duyan ve arayışı içinde olan öğretmenlerimize, kapı aralamak için Öğretmen Akademileri kapsamında, İLK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ’Nİ faaliyete geçirdik.
Bu akademinin içerisinde öğretmenlerimizin ihtiyaç ve beklentileriyle örtüşeceğini düşündüğümüz konuları ders başlığı olarak programa dâhil etmeye çalıştık. Öğrenciyi tanıma, öğrencinin gelişim alanlarına yönelik faaliyet yürütme, velilerle ilişkiler ve eğitimdeki yeni yaklaşımlardan haberdar olma ve benzeri konulara yer verdik. Öğretmenin tutumu, davranışı ve öğretmenlik becerilerinde farklılık kazandırmayı hedefliyoruz. Yapısı ve kapsamı gereği, dinamik bir akademi olması sebebiyle ders başlıklarının değişkenlik gösterebilir.
Dramatik etkinlikleri planlama ve uygulama, zihin, dikkat, düşünme becerilerini geliştirme, değer aktarımı, sosyalleşme, uyum sağlama, davranış bozuklukları, zor çocuklarla iletişim ve veli ilişkileri gibi dersler akademinin ana yapısını oluşturacaktır.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk öğretmenin, eğitim süreçleri ve öğrenci yaşantısının ilk etki edicisi ve şekil vericisi olduğu gerçeğinden hareketle, öğretmenlerimizin çalışmalarına destek olma arzusunun vücut bulması için “İlk Öğretmen Akademisi” çalışmasını başlattı.

Kurumsal

YÖNETİM

 • Müdür: Mehmet POLATOĞLU

Danışman

 • Dr. Muhammet ÖZTABAK

AMAÇ

Bu akademinin temel amacı, okul öncesi ve ilkokul kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin yenilenme ve gelişme ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmaktır.
Dersler atölye çalışması olarak, uygulamaya dönük olacaktır. Eğitime katılan öğretmenler, buradan aldıkları uygulama örneklerini sınıflarına taşıyabileceklerdir.
Katılımcıların eğitimdeki güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için bir platform görevi görecek, öğrencilerinin ihtiyaçlarıyla örtüşen yöntemler hakkında deneyime dayalı öğrenme sağlayabileceklerdir.
Katılımcıların birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilecekleri, eğitmenlerle sıcak iletişim kurarak ihtiyaçları doğrultusunda kaynak ve destek sağlayabilecekleri öngörülmektedir.

Tarihçe

İlk Öğretmen Akademisi, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi İle yapılan ortaklaşa çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI’NIN inisiyatifi ile Ekim 2018’da kurulmuştur.

Haberler

...

Duyurular

Eğitmenlerimiz

....

Ders Başlıklarımız
 • Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Özellikleri
 • Okul Öncesi Rehberlik Hizmetleri
 • Sınır Koyma Ve Öfke Kontrolü
 • Uyum Bozukluğu
 • Sınıf Yönetimi
 • Masal Anlatıcılığı
 • Oyunlar İle Eğitim
 • Drama Uygulamaları
 • Müzikal Değerler Eğitimi
 • Makamların Şifası
 • Zor Ebeveynler İle İletişim
 • Resimler Ve Psiko-Pedagojik Anlamı
 • Sanatla Eğitim
 • Düşünme Becerileri
 • Dikkat, Zekâ, Duygusal Zekâ Özellikleri Ve Etkinlikler
 • Farklı Çocukları Tanıma
 • Dil Öğretimi Model Ve Teknikleri
 • Oyun Terapisi Etkinlikleri
 • Farklı Eğitim Yaklaşımlarının Uygulamaları
 • Orff Eğitimi
 • Montesori Felsefesi Ve Etkinlikleri
 • Montesori Örnek Matematik Çalışması
 • Montesori Örnek Duyu Çalışması
 • İlk Yardım

(Not: İçerik geliştirme çalışmalarımız süreklilik arz etmesi sebebiyle konularda değişiklik olabilecektir.)

Faaliyetler-Projeler

 • Değer aktarımı
 • Öğrenciyi tanıma
 • Materyal geliştirme
 • Sanata duyarlılık geliştirme
 • Zihin becerilerini geliştirme
 • Sosyal ve duygusal gelişim

Yayınlar

...

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

 • Resmi eğitim kurumları
 • Üniversiteler
 • STK‘lar
 • Yayınevleri
 • Dergiler
 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler

İLKÖĞRETMEN AKADEMİSİ MONTESSORİ ATÖLYESİ
“Kendim yapabilmem için bana yardım et.” Bu cümle Montessori Pedagojisinin ana fikridir. Bu çocuğa kendi deneyimlerini yapması için fırsat tanımak ve bunu gerçekleştirebilmesi için de gerek duyduğu olanakların sağlanması anlamına gelir. Dünya’da 100 yılı aşkın bir süredir yaygın olarak kullanılmakta olan Montessori eğitim metodu son yıllarda ülkemizde de adını sıkça duyurmaktadır.

Öğretmen Akademileri günümüzde Türkiye’de yaygınlaşan bu eğitim metodunu ‘‘3-6 Yaş Çocuğuna Uygulamalı Montessori Eğitimi’ programı ile öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin yaygınlaştırılması için programa koymuştur. Montessori materyalleri eğitimi günlük yaşam, duyu, matematik, dil ve kozmik alan olmak üzere beş grupta verilmektedir. ‘‘3-6 Yaş Çocuğuna Uygulamalı Montessori Eğitimi’ programımızda beş gruba ait montessori materyallerinin uygulamalı eğitimi verilmektedir.

Montessori Atölyesi, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi İle yapılan ortaklaşa çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI’ın inisiyatifi ile Kasım 2018’da faaliyete başlamıştır.

Kursun Adı: 3-6 yaş çocuğuna Uygulamalı Montessori Eğitimi

Eğitime Katılım Koşulları:
Anaokulu Öğretmenleri, Okul Öncesi Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri eğitime katılabilir.
Kursun Yeri: Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eğitim Tarihleri: 8 Aralık 2018 – Mayıs 2019 arasında Cumartesi günleri
Toplam Kurs Saati: Günde 6 saat toplam 120 saat
Eğitim Türü: Uygulamalı Yüz Yüze Eğitim
Katılımcı Sayısı: 25 Kişi
Belgelendirme: E- Sertifika Eğitimin Amacı: Kursiyerlerin ve çalıştıkları okulların Montessori eğitimi kapsamında geliştirilmesi ve yeterliliklerinin artırılmasıdır. Modüller:
1. Montessori Eğitim Pedagojisi, Montessori Tarihçesi, Montessori Eğitimi ile Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması
2. Montessori Eğitiminin Temel Belirleyici Özellikleri
3. Günlük Yaşam Becerileri Alıştırmaları-Materyal Çalışmaları
4. Duyu Materyalleri Çalışmaları
5. Kozmik Eğitim Üzerine Kavramsal Açıklamalar ve Kozmik Eğitim Materyalleri Çalışmaları
6. Dil Geliştirici Çalışmalar Üzerine Kavramsal Açıklamalar ve Dil Materyalleri Çalışmaları
7. Gözlemin Önemi
8. Proje Hazırlama
9. Matematik Çalışmaları Üzerine Kavramsal Açıklamalar ve Matematik Materyalleri Çalışmaları