Tanım

Öğretmen, gençlere bilmediklerini öğreten bir nâkil (nakledici) değildir. Bu iş, kitabın işidir, bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır.


(Nureddin TOPÇU)

Device

"Eğitim sistemini toplumdaki diğer dinamiklerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bilgi ve bilginin aktarılması ile ilgili yeni görüşler eğitim programlarında, öğrenme ve öğretme süreçlerinde birtakım değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Öğrenme ve öğretme süreçleri hakkında daha önceden davranışçı yaklaşımlarca benimsenen yöntemlerin yetersiz kaldığı gözlemlenmiş ve öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal yönleri ön plana çıkmıştır. Öğrenmede anlama, algılama, düşünme, duyuş, ve yaratma gibi kavramlar önem kazanmıştır.

"Günümüzde, öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve becerilerin yoğunluğu ve çeşitliliğinde azımsanmayacak düzeyde artış olmuştur. Bu durum, öğretmenlerin meslek-içi eğitimlerinde niteliksel ve niceliksel değişikliklerin gerekliliğine işaret etmektedir. Bilgi çağında, bilgi hızla üretilmekte, dünyanın her yöresine anında yayılmakta, paylaşılmakta, tartışılmakta ve geliştirilmektedir. Bunun sonucu olarak da bilgi, değişmekte, yenilenmekte ve dönüşmektedir. Bilgiyi elinde tutmak, bilgiye sahip olmak, bilgiyi aktarıcı rolü üstlenmek anlamlı değildir; isteyen herkes bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak bilginin kaynağına kolaylıkla ulaşabilmektedir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız çağda, "bilgiye sahip olma" ve "bilgiyi aktarma" üzerine temellenmiş bir eğitim sisteminin gereksinim duyulan çağdaş insan modelini yaratmada yetersiz kalacağı kesindir. Çağdaş insanı yetiştirmede yeni bir eğitim modeline gereksinim duyulmaktadır. Çağdaş eğitimin hedefi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan, analitik düşünme becerisi kazanmış, bilgilenme istekliliğini sürekli canlı tutan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yöneltmek ve tüm öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi ise öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek-içi eğitimlerinin bu gereksinimleri karşılayabilecek biçimde değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışla bazı yaklaşımlar ve yerleşmiş kavramlar eğitim çevrelerince tartışılmalı ve alternatifler üretilmelidir. İşte bu önemden hareketle Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi bünyesinde öğretmenlerimize öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili meslek-içi eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Tam 16 haftalık seminer programı içerisinde alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirilecek olan eğitimler ile öğretmenlerimizin meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları yahut duyabilecekleri konu başlıkları uygulamalı bir şekilde verilecektir

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür: Tuba Nur Ungan

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Hasan BACANLI

AMAÇ:

 1. AKTİF ÖĞRENME
 2. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
 3. PROJE TABANLI ÖĞRETİM
 4. OLUŞTURMACI YAKLAŞIM
 5. ÇOKLU OKURYAZARLIK
 6. İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME
 7. ÜSTBİLİŞSEL EĞİTİM
 8. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME
 9. ÇOKLU ZEKÂ
 10. İNTERNET TABANLI EĞİTİM
 11. UZAKTAN EĞİTİM
 12. YAŞAMBOYU ÖĞRENME
 13. AÇIK ÖĞRENME

Tarihçe:

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şubat 2018'de kurulmuştur.

Haberler

...

Duyurular

...

Eğitmenlerimiz

 • Prof. Dr. Hasan BACANLI
 • Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
 • Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
 • Doç. Dr. Şahin ORUÇ
 • Doç. Dr. Murat BAŞAR
 • Dr. Enver Demirel YILMAZ
 • Dr. Müge ULUMAN
 • Dr. İrfan ŞİMŞEK
 • Dr. Burcu UYSAL
 • Dr. Nurcan ŞENER
 • Uz. Bedi AYDIN
 • Gökhan YÜCEL
 • Kayhan KARLI

Faaliyetler-Projeler

 • Değer Bilinçlendirme
 • İnovasyon ve Yaratıcı Düşünme
 • Rol Model Olarak Öğretmen
 • Sosyal Girişimcilik
 • Değerler Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar
 • Bilimsel Paradigmadaki Değişimler ve Eğitime Yansımaları
 • Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
 • Portfolyo Sunumları / Ölçme Değerlendirme
 • Öğretmen Gelişiminde Profesyonel Öğrenme Toplulukları
 • Drama ve Oyunlarla Eğitim
 • İkna ve Müzakere Becerileri ile İletişim
 • İlham Veren Öğretmenin Özellikleri
 • Bireyi Tanımada Yeni Yaklaşımlar
 • Eğitim Mitleri ve Kanıta Dayalı Eğitim Araştırmaları
 • Modern Toplumlarda Okul Temelli Yaşam ve Yöntem Manipülasyonu
 • Eğitimde Ölçülebilir Verimlilik/Etkililik Yanılgısı ve Sınav Psikozu
 • Eğitim Teknoloji İlişkisi ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Yayınlar

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi Vizyon Belgesi

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

 • Resmi eğitim kurumları
 • Üniversiteler
 • STK'lar
 • Yazar ve Şairler
 • Yayınevleri
 • Dergiler
 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler