Tanım

"Şüphesiz ki bütün edebiyatlar, nesillerin ifadesidir."


A.Hamdi TANPINAR

Device

• Hayata güzel bakmak ve hayatı güzelleştirmek edebiyatın işlevlerindendir. Edebiyat, işlevine uygun işlendiğinde öğrencilerde estetik duygu ve heyecan uyandırma vazifesi görür. Duygulu, iradeli, milletini olduğu gibi anlayan, seven, medeniyet değerleriyle barışık bir neslin yetiştirilmesi için gerekli olan önemli araçlardan biri de şüphesiz edebiyattır.

•Edebiyat, kültürü üreten ve yorumlayan bir etkinliktir. Şiiriyle, romanıyla ve diğer türleriyle millet hafızasını inşa etme; bu hafızayı gelecek kuşaklara da taşıma görevini üstlenir. Edebiyat, zevk vermenin yanı sıra eğitme yönüyle de önemlidir.

•Edebiyat kılıçtan daha keskindir. Edebiyatın güç kazandığı toplumlarda kılıçlar değil, kalemler konuşur. Tarihin hemen her döneminde toplumları savaş ustaları değil, kalem ustaları, edebiyatçılar değiştirmiştir.

‘Edebiyat Akademisi’nde kültür ve medeniyet birikimimizi yeni nesillere aktarmak için edebiyatın imkânlarından faydalanmanın incelikleri paylaşılacaktır. Seçkin isimlerin birikim ve tecrübeleri, öğretmenlerimize yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla bizzat aktarılacak. Uzmanlar tarafından özenle seçilmiş konular, hassasiyetle işlenecektir.

• Bu kapsamda ‘EDEBİYAT AKADEMİSİ’ ismiyle altı ay boyunca devam edecek olan bir okul kurulacaktır. Kasım 2016 itibariyle başlayacak olan akademi Nisan 2017 sonunda tamamlanacaktır. 22 haftalık bir çalışma takvimi oluşturulmuştur.

Kurumsal

YÖNETİM

 • Müdür: Mahmut BIYIKLI

Danışman

Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz-İstanbul Üniversitesi

AMAÇ

Küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarına uygun,yaşam boyu eğitimde gereksinimlerini karşılayan; evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda bulunabilen, bilgiyi keşfedici biçimde kullanabilen, daha nitelikli öğretmen yetiştirme zorunluluğu çerçevesinde tüm eğitim kurumları ve programlarını gereksinimlere uygun ve daha işlevsel hale getirmek. Yeni mesleki rol ve sorumluluklara uygun yeterlikte öğretmenyetiştirebilmek; yetiştirme ve mesleki yeterlikler konusunda standart oluşturabilmek. Bu kapsamda eğitimde kalite arttırma çalışmalarının tüm ülkelerin gündeminde olan kurumsal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'de resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak. Bu kapsamda amacımız,

 1. Türkçenin bilim dili olarak geliştirilmesinde ve kullanılmasında etkin görev almak.
 2. Öğretmenlerimizin yöntem olarak ; çalıştay, sempozyum, konferans, kongre düzenleme ve uygulama becerilerini geliştirmek.
 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, edebiyat dersinin öğretiminde yeni yöntemler geliştirmek.
 4. Edebiyat öğretmenlerimizin mesleki deneyimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
 5. Yenilik kapsamında değişen müfredat programı ile birlikte öğretmenlerimizin daha etkin rol almalarını sağlamak
 6. Edebiyat öğretmenlerimizin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlere çözüm olabilecek faaliyetler gerçekleştirmek.

Tarihçe

Edebiyat akademisi Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitimi İle Yapılan Ortaklaşa Çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkencinin inisiyatifi ile Ekim 2016’da kurulmuştur.

Haberler

Edebiyat Akademisi Mezunlarımızın sertifikaları MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından MEBBİS'e işlenmiştir..

Duyurular

Eğitmenlerimiz

Eğitmenlerimizden bazıları:

 • Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ
 • Savaş BARKÇIN
 • A. Ali URAL
 • Mehmet DOĞAN
 • Atalay TAŞDİKEN
 • Doç.Dr.Abdullah ÖZKAN
 • Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ
 • Bahtiyar ASLAN
 • Prof. Dr. Turan KOÇ
 • Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK
 • Prof. Dr. Hayati DEVELİ
 • Prof Dr Fatih Andı

Faaliyetler-Projeler

Edebiyat akademisine katılan bir edebiyat öğretmeni edebiyat içerikli aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilir ayrıca görev yaptığı okul ve ilçede bu faaliyetlerin yürütülmesine öncülük eder. Bu faaliyetler:

 • Okul Kütüphanesi Nasıl Kurulur? Nasıl İşlevsel Hale Getirilir?
 • Edebiyat Dersini Nasıl Sevdirebiliriz?
 • Kültür Gezisi Nasıl Düzenlenir ?Nereler Gezilir?
 • Dergi Nasıl Hazırlanır? Nasıl Yayınlanır?
 • Kitap Nasıl Hazırlanır? Nasıl Yayınlanır?
 • Kısa Film Nasıl Çekilir?
 • Sempozyum Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır?
 • Kültürel Şölen Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır?
 • Senaryo ve Edebiyat
 • Blog (E Günlük) Nasıl Hazırlanır?

Yayınlar

Edebiyat Akademisi Vizyon Belgesi

Edebiyat Akademisi’ne katılan öğretmenlerimizin çoğu okullarında dergiler çıkarmış kitap çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Kurumsal İlişkiler

Sektör Paydaşları

 • Resmi eğitim kurumları
 • Üniversiteler
 • STK‘lar
 • Yazar ve Şairler
 • Yayınevleri
 • Dergiler
 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler

Dergi Atölyesi

Dergiciliğin amaçlarından biri düşünsel ve edebi anlamda hayata tutunabilmektir.
Okul Dergileri Fuarı Projesi, öğrencilerin hayatının en verimli çağlarında onları okuma, öğrenme, yazma ile buluşturmak, dergi okuma kültürünü geliştirmek, dergiciliği profesyonel manada yapmak, içerik ve teknik yönden ayrıntıları aktarabilmek ve bu anlamdaki beceri ve birikimleri arttırmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim bünyesinde başlatılan bir projedir.
Medeniyet, kültür ve geleneği aktarmada bir köprü vazifesi gören dergiciliği okullarda geliştirmek, öğretmenlere alanında uzman kişilerden dergi atölyelerinde eğitim vererek öğretmenlerin bu tecrübelerini okulda öğrencilerine aktarmalarını sağlamak projenin amaçlarındandır.
Öğrencilere yöntem öğretmenin en iyi yolu onların yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamaktır. Bu proje kapsamında öğrencileri dergicilikte etkin ve aktif hale getirerek dergiciliği okullarda yaygınlaştırmak, okullarda çıkan dergiler için yıl sonunda bir dergi fuarı açmak ve bu çalışmaları keyifli bir şölen ve gelenek haline getirmek hedeflenmektedir.