Tanım

“Kesin olarak ilan edilen, düzenli ve hakiki olan gerçeğin
bütününü kapsamak için asla yeterli değildir.
Hayat her zaman her kabın kenarından taşmıştır”


Boris Pasternak

Device Örgün öğretimde öğrenciler öğretim sürecinde temel bilimlerde müfredata uygun rutin problemleri belirli standart yöntemlerle çözebilmeyi öğrenmekte, problem çözmenin kendisini öğrenememektedirler.

En temel amacı yüksek öğretimde ve hayatta karşılaşılan zorluklarla, problemlerle başa çıkabilmeyi öğretmek olan ortaöğretim sürecinde öğrenciler araştırma, öğrenme ve yeni bilgilere ulaşma süreçlerini öğrenemediklerinden bir sonraki eğitim kademesi olan yükseköğretim hayatlarında asıl çalışmaları gereken bilgi işleme ve özgün bilgiye ulaşma süreçlerinde başarısız olmaktadırlar.

Olimpiyat mantığı öğrencilere, temel kavramlarla, farklı problem çözme yöntemlerini kullanarak problem çözmeyi, dolayısıyla da özgün yaklaşımlar geliştirmeyi öğretmektedir.

Bu bağlamda, Bilim Akademisi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Bilim Olimpiyatları Enstitüsü, eğitimlerine katılan öğretmenlerin ; ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim görmekte olan yetenekli öğrencileri temel bilimlerde (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) çalışmalar yapmaya özendiren, bu alanlardaki çalışmalarını yönlendiren, gelişmelerini destekleyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olan, bilim üreten, araştırma yapan bir anlayış oluşturan, bu öğrencilerin özgüvenlerini arttıran, bilgi paylaşımlarını geliştiren ve diğer ülkelerdeki gençlerle bir araya getirerek ortak çalışmalar yapmalarına, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlayan nitelikte olması amaçlanmaktadır. Düzenlenecek ulusal ve uluslararası yarışmalarla da mezkur süreçler desteklenecektir.

Bilim Olimpiyatları Enstitüsü çalışmaları Ekim 2017 itibariyle başlayacak,2 dönem sürecek ve Mayıs 2018 sonunda tamamlanacaktır.

Kurumsal

YÖNETİM

Müdür: Murat Yoğurtçu

Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Refail Alizade
  • Prof. Dr. Mehmet Hamitoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan Değer

Haberler

...

Duyurular

...

Eğitmenlerimiz

...

Faaliyetler-Projeler

...

Yayınlar

...

Kurumsal İlişkiler

...

Atölyeler

Bilim Olimpiyatları Atölye Programı