Tanım

“Eğitim Yaşamın Kendisidir.”Device Öğretmek daha çok oyunculuğa benzer. Büyük bir enerjiyle, kişinin rol modeli gibi davranmasını gerektiren bir “performans mesleğidir”. Fakat eğitimleri ve profesyonel gelişimleri boyunca öğretmenlere mesleklerinin performans tarafı çok ender vurgulanır ya da öğretilir. Oysa öğretmenliğin performans yönünü göz ardı etmek, öğretmenlerin yeni beceriler ve stratejiler öğrenme fırsatlarını kaçırmaları demektir.
Bu akademide öğretmenlerimizin bir aktör olarak sınıf içerisindeki becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Günümüzdeki hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler, eğitim dünyasında oluşan pek çok yenilik ve yönelimleri ortaya çıkarmakta, öğrenme - öğretme sürecini etkilemekte ve öğretmeden çok öğrenmenin daha önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu anlayış, sadece eğitim uygulamalarını değil, eğitim politikalarını ve program geliştirme çalışmalarını da etkilemektedir.
Yapılandırmacı yaklaşımı temele alan bir görüşle hazırlanan yeni öğretim programları, çok boyutlu zekâ kuramı uygulamalarıyla etkinlik zenginliğine kavuşturulmak istenmiştir. Tüm bu değişmelerin sistemi olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Ancak, değişmeyecek olan öğretmenin mesleğini yerine getirmedeki sanat anlayışı, öğretme tarzı ve öğretme üslubu olacaktır. Bu bir bakıma mesleği “icra etme” aşamasındaki sanat anlayışıdır.
Drama, tiyatro, sinema, dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Drama insanı kuşatır ve geliştirir. Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda dramadan yaralanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli araçlarından biridir. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Ayrıca, drama, eğitimin değişik basamaklarında yer alan diğer disiplinlerin pek çoğunda bir yöntem olarak uygulanabilir. Drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır, etkinleştirilir. Bu çalışmalar öğrencinin sözcükleri, tutum ve davranışları, devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağlar.
Eğitimde yaratıcı dramanın önemini şu şekilde özetleyebiliriz: İmgelem(hayal) gücünü geliştirir. Bağımsız düşünebilmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir. Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini ve bu durumun ona iletilmesi sürecine empati adı verilir. Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir. Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar. Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepi ve dürtülerden yaralanmayı öğretir. Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar. Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir. Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. Kendini ifade etmede güven kazanır. İnsan kişiliğinin temelinin 0-6 yaş döneminde belirlendiği, daha sonraki yıllarda bu gelişimin devam ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçektir. Dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Bu sistemde öğretmen-öğrenci ilişkisi ve öğrencilerin arkadaşları ile olan ilişkileri verilen eğitim- öğretimin verimliliğini sağlar.
Drama, hedefin toplumda hoşgörülü, birbirini anlayan, demokratik insanlar yetiştirmek olduğu günümüzde, bu hedefe ulaşmada çok önemli bir yer tutar. Dramanın her eğitim sisteminde ve kademesinde uygulanabilir bir etkinlik olması önemini bir kez daha vurgulamaktadır.
İşte bu önemden hareketle Aktör Akademi bünyesinde öğretmenlerimize drama ve dramaya ait tekniklerin sınıf içerisinde kullanımının kazandırılması hedeflenmektedir. Tam 24 haftalık seminer programı içerisinde alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirilecek olan eğitimler ile öğretmenlerimizin meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları yahut duyabilecekleri konu başlıkları uygulamalı bir şekilde verilecektir.

Kurumsal

YÖNETİM

 • Eğitim Sorumlusu: Mehmet POLATOĞLU
 • Danışman: Mehmet KARAOSMANOĞLU
 • Danışman: Muhammed ÖZTABAK
Tarihçe

Aktör Öğretmen Akademisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eylül 2017’de kurulmuştur.

Haberler

...

Duyurular

...

Eğitmenlerimiz

 • DUYGU FARKINDALIĞI VE EMPATİ-MEHMET POLATOĞLU(Yazar /Psikolojik Danışman)
 • DERİN BEYİN EGZERSİZLERİ-OĞUZHAN GÖZEK (Hareket ve Beyin Egzersizleri Uzmanı)
 • NEFESİN DOĞRU KULLANIMI-GİZEM SARAYOĞLU (Nefes Koçu)
 • SAHNENİN KULLANIMI VE OYUNCULUK-CAN ALİBEYOĞLU (Oyuncu) / ÖZGÜR ATKIN (Oyuncu)
 • BEDEN DİLİ, JEST VE MİMİKLERİN DOĞRU KULLANIMI-CAN ALİBEYOĞLU (Oyuncu) / ÖZGÜR ATKIN (Oyuncu)
 • DİKSİYON 1-MEHMET KONUK (Tiyatro Eleştirmeni / Uzman Psikolojik Danışman)
 • DİKSİYON 2-MEHMET KONUK (Tiyatro Eleştirmeni / Uzman Psikolojik Danışman)
 • DOĞAÇLAMA TİYATROSU-CAN ALİBEYOĞLU (Oyuncu) / ÖZGÜR ATKIN (Oyuncu)
 • POZİTİF KİŞİLİĞİN EĞİTİME KATKISI VE DEĞİŞİMİ ANLAMAK-İSMAİL KARASU (Sosyolog-Yazar-Yönetici Koçu)
 • OYUNLARLA SINIF YÖNETİMİ-MUHAMMET ÖZTABAK (Öğretim Görevlisi / Psikoterapist)
 • RİTİM VE MÜZİĞİN SINIF İKLİMİNE ETKİSİ-SERDAR BİŞİGEN (Sanatçı)
 • OYUNCULUK TEKNİKLERİ-MURAT OZAN (Yönetmen/Oyuncu)-SANATLA AKTİF ÖĞRENME İSMAİL ERDOĞAN(Sanat Eleştirmeni)
 • OYUNLARLA EĞİTİM-SULTANBERK HALMATOV (Öğretim Görevlisi)
 • YARATICI OYUN YAZARLIĞI-GÖKSEL ARSLAN (Yönetmen / Oyuncu)
 • OYUN SEÇME VE SAHNEYE AKTARIMI-CAN ALİBEYOĞLU(Oyuncu) / ÖZGÜR ATKIN (Oyuncu)
 • GELENEKSEL TİYATRONUN GÜNCEL KULLANIMI-ADIL KIDIL (Tiyatro Oyuncusu)
 • SANATLA ÖĞRENCİYİ TANIMA-MUHAMMET ÖZTABAK (Öğretim Görevlisi-Psikoterapist)
 • MASALDAN GERÇEĞE TİYATRO-YASEMİN BAŞLANTI
 • TAŞ MASALLAR-ÜMİT YAŞAR ÖZKAN (Yazar
 • EĞİTİMDE DRAMA UYGULAMALARI-METE AKOĞUZ (Drama Eğitmeni)
 • MÜZİKLİ DRAMA-İLKSEN KODAL (Müzisyen)
 • BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE BEDEN YÖNETİMİ-AYNUR DEVECİ (Klinik Psikolog)
 • SUNUM VE SAHNEYE HAZIRLAMA-YAKUP KOCAMAN (Yazar- Girişim Danışmanı)

Faaliyetler-Projeler

 • Diksiyon/ses ve nefes eğitimi
 • Doğaçlama
 • Dramaturji
 • Hareket (sözsüz bedenle ifade) /Beden Dili
 • Oyunculuk/rol/mimik
 • Yaş grupları ve okul türlerine göre oyun türleri vb. gibi eğitimler verilecektir.

Yayınlar

Aktör öğretmen Akademisi Vizyon Belgesi

Kurumsal İlişkiler

 • Sektör Paydaşları
 • Resmi eğitim kurumları
 • Üniversiteler
 • STK‘lar
 • Yazar ve Şairler
 • Yayınevleri
 • Dergiler
 • Yazılı ve görsel basın

Atölyeler

Bu atölyede öğretmenlerimizin bir aktör olarak sınıf içerisindeki becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Aktör Akademi bünyesinde öğretmenlerimize drama ve dramaya ait tekniklerin sınıf içerisinde kullanımının kazandırılmasının yanı sıra beden dili kullanımı, diksiyon, masal anlatım tekniğinden yararlanma, beynin etkin kullanımı gibi kazanımların verilmesi hedeflenmektedir. Tam 12 haftalık seminer programı içerisinde alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirilecek olan eğitimler ile öğretmenlerimizin meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları yahut duyabilecekleri konu başlıkları uygulamalı bir şekilde verilecektir. Bir aktör olarak öğretmen modeline dayalı Atölyelerimize katılımlarınızı bekliyoruz.